ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 2018-03-08T12:08:35+00:00

Zapisz się na I Helenowski Bieg Przełajowy

ZAPISZ SIĘ

 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 2 czerwca 2018 roku do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej:
  www.sport-time.com.pl/zapisy-online
 2. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
 3. Obowiązuje limit zgłoszeń 250 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
 5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
 6. Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
 7. Opłata startowa płatna na konto:
  85 1240 3839 1111 0010 6714 8342 – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Helenów”, Goleniów, ul. B.Krzywoustego 16.Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):

   • 35,00 złotych brutto do 29 kwietnia 2018 roku,
   • 50,00 złotych brutto od 30 kwietnia 2018 roku do 2 czerwca 2018 roku,
   • 60,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy (w przypadku wolnych miejsc).
 8. Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 25 maja 2018 roku do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
 9. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.