Zapisz się na I Helenowski Bieg Przełajowy

ZAPISZ SIĘ

 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 1 czerwca 2019 roku do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: https://sport-time.com.pl/competitions/view?id=322
 2. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
 3. Obowiązuje limit zgłoszeń 250 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
 5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
 6. Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
 7. Opłata startowa płatna na konto 85 1240 3839 1111 0010 6714 8342
  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Helenów”, Goleniów, ul. B.Krzywoustego 16.
  • Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):
   • 35,00 złotych brutto do 14 maja 2019 roku.
   • 50,00 złotych brutto od 15 maja 2019 roku do 1 czerwca 2019 roku.
   • 60,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy (w przypadku wolnych miejsc).
 8. Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 24 maja 2019 roku do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
 9. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.